Smart Shading

Módosítva ekkor Tue, 09 May 2023 ekkor: 02:42 PM

Ebben a cikkben a napkövető árnyékolás automatizáció beállítási lehetőségeit fogjuk végig venni. Az automatizáció használatával, GPS lokáció és esetlegesen fény intenzitás mérő segítségével tudunk a lakásokban jelentős mennyiségű energiát megtakarítani. Nyáron le tudjuk húzni az árnyékolóinkat, hogy a hűtést elősegítsük azzal, hogy nem engedjük be a direkt napfényt.


Bevezetés:

 • A Smart Shading funkció a redőnyök / zsaluziák napszak szerinti automatikus vezérlésére szolgál.
 • A vezérlés geolokáció alapján történik ami bármikor kiegészíthető fényérzékelő szenzorokkal.
 • A rendszer lokáció alapján a napszaknak megfelelő beesésiszög figyelembevételével állítja be a redőnyöket / zsaluziákat, ezzel is csökkentve az ingatlan belső hőmérsékletet és a kívánt hőfok megtartásával járó hűtési időt és költséget. A részletes konfigurálási lehetőségeknek hála, a redőnyök / zsaluziák működése egységenként paraméterezhető, ami még nagyobb hatékonyságot eredményez.
 • A funkció elkészítésénél külön figyelmet fordítottunk az ingatlan környezetében található objektumok hatásaira, így berendezésenként megadhatók a napsütésnek való kitettséget befolyásoló tényezők
   (pl.: magas épületek, domborzati viszonyok).
 • Automatikus vezérlés csak hűtési szezonban (pl.: nyáron) (heating global beállítás állapota alapján) valósul meg.


Beállítás:


 • Button:
  • Megadható egy virtual switch ami inteface-két szolgál. Lehetőség van a smart shading monitorozására és be-ki kapcsolására az itt megadott interface-n keresztül.

 • Enabled:
  • A teljes be ki kapcsolása az automatikus működésnek.
 • Active:
  • Az aktív állapot interface-e. A pipa eltávolításával az automatizáció egy napra történő kikapcsolása érhető el. A következő nap az automatikus működés ismételten üzembe lép.
 • Start time scheduling type:
  • Az automatikus működés megkezdésének időpontja adható meg két opció szerint.
  • Az automatizmust időzített működéssel szabályozzuk akkor előre meghatározott start pozícióba állítja a redőnyöket/ zsaluziákat az itt feltüntetett időpontban.
  • Beállítási opciók:
   • Sunrise: geolokáció alapján számolt napfelkelte  
    • Lehetőség van a napkeltéhez képest késleltetés megadására a From offset (minutes): mezőben, perc alapon.

   • Exact: pontos időpont megadására ad lehetséges
   • From: mezőben adható meg a pontos időpont

 • End time scheduling type:
  • Az automatikus működés befejezésének időpontja adható meg két opció szerint.
  • Az automatizmust időzített működéssel szabályozzuk akkor előre meghatározott end pozícióba állítja a redőnyöket/ zsaluziákat az itt feltüntetett időpontban.
  • Beállítási opciók:
   • Sunset: geolokáció alapján számolt naplemente
    • Lehetőség van a naplementéhez képest késleltetés megadására a From offset (minutes): mezőben, perc alapon.

   • Exact: pontos időpont megadására ad lehetséges
   • To: Ebben mezőben adható meg a pontos időpont.

 • Start position:
  • Az időzített működés esetén ez lesz a redőnyök / zsaluziák start pozíciója, ami százalékosan adható meg.
 • End position:
  • Az időzített működés esetén ez lesz a redőnyök / zsaluziák end pozíciója, ami százalékosan adható meg.

 • Entering elevation tolerance:
  •  A keleti oldalon, ha a napsugárzás beesési szöge meghaladja a 85 fokot akkor az automatika nyitott állapotba állítja a redőnyök / zsaluziák. A beesési szög módosítható.
 • Exiting elevation tolerance:
  •  A nyugati oldalon, ha a napsugárzás beesési szöge meghaladja a 85 fokot akkor az automatika nyitott állapotba állítja a redőnyök / zsaluziák. A beesési szög módosítható.

 

 • Cooldown period:
  • A redőny felülvezérlésének időtartama amíg az automatika nem lép működésbe. Percben megadható időegységgel szabályozható.
  • Amennyiben egyedileg paraméterezett a redőny akkor az itt feltüntetett időtartamig az automatika nem vezérli a redőny / zsaluzia működését.  
 • Calculation time:
  • Háttér folyamatok kiértékelési időtartama percben megadott egység értékkel.
  • Annak gyakorisága adható meg hogy mennyi időközönként kalkulálja újra a nap jelenlegi állását az automatika és hogy ennek megfelelően milyen gyakorisággal állítja pozícióba a redőnyöket / zsaluziákat.
 • LUX limit: 
  • Az a határérték LUX-ban megadva, ami alatt az automatika nyitott állapotba állítja a redőnyöket / zsaluziákat.
  • Ebben az esetben teljesen nyitott állapotba állítja a redőnyöket / zsaluziákat függetlenül a beállított start és end pozíciótól.

 

 • LUX sensor:
  • Itt adható meg hogy a rendszer melyik fényérzékelő port alapján számolja az aktuális fénymennyiséget LUX-ban.  

 

 

 

 • Shutter and Venetian control:
  • Lehetőség van egyedileg módosítani a redőnyök / zsaluziák működési paramétereit, ezek a későbbiek során is megváltoztathatóak.
  • Az itt meghatározottak szerint a globális változók közül felülírásra kerül a Start és End pozíció.

 

 

 • Add new shading:
  • Itt választható ki egy legördülő listából az az eszköz melynek egyedi vezérlési paramétereket szeretnénk megadni.

 

 

 • Actor ID:
  • Automatikusan generálódik akkor amikor a redőnyt / zsaluziát hozzáadjuk az automatizációhoz.
    Ezen a felületen nem módosítható.
 • Port ID:
  • Az eszköz csatlakoztatásánál létrejövő egyedi azonosító, amit a rendszer automatikusan generál.
    Ezen a felületen nem módosítható.
 • Port Name:
  • A config site-on telepítő által megadott eszköz megnevezés található itt.  Ezen a felületen nem módosítható.
 • Percent:
  • Napsütés esetén a redőnyt / zsaluziát az itt megadott százalékos értékig engedi le az automatika.
  • Alapértékként nulla van megadva.
 • Angle Percent:
  • Napsütés esetén a zsaluziák hány fokos szögben zárjanak a vízszintes (0 fok) alapbeállításhoz képest.
  • Alapértékként nulla van megadva.
 • Start position:
  • Az itt megadott százalékos érték lesz a redőny kezdő pozíciója a vezérlés kezdetén. Az itt megadott érték felülírja a globális beállítást az érintett redőny esetén.
 • End position:
  • Az itt megadott százalékos érték lesz a redőny vég pozíciója a vezérlési időszak végén. Az itt megadott érték felülírja a globális beállítást az érintett redőny esetén.
 • Direction:
  • Az ablak tájolását itt lehet beállítani, 0-360 fokos skálán melyen a 0 fok északot jelöli.
 • Azimuth left offset:
  • Az ablak mértani középpontjához (ez a Direction-nál megadott érték) képest a horizontális bal oldali betekintési szög adható meg. Ennek módosítása akkor szükséges, ha valamilyen tereptárgy
  • (pl.: épület, növényzet) csökkenti a betekintési szög értékét, így a napsütés direkt módon csak rövidebb időtartamig éri az ablakot.
 • Azimuth right offset:
  • Az ablak mértani középpontjához (ez a Direction-nál megadott érték) képest a horizontális jobb oldali betekintési szög adható meg. Ennek módosítása akkor szükséges, ha valamilyen tereptárgy
  • (pl.: épület, növényzet) csökkenti a betekintési szög értékét, így a napsütés direkt módon csak rövidebb időtartamig éri az ablakot.


 (Pl.: Azimuth left offset: 90° vertikális beesési szögnél még/már nem süt be a nap mivel a valamilyen objektum kitakarják a napot. 30° beesési szögnél már/még éri közvetlen napsütés az ablakot)

 

 

 • Bottom elevation offset:
  • A vertikális betekintési szög alsó értéke adható meg. Amennyiben a betekintést egy tereptárgy
   (pl.: magas épület, hegyek) korlátozza úgy a napfelkelte / naplemente esetén az ablakot érő napsütés időtartama rövidül.
  • A megadható érték a horizonthoz képest fokban értendő.(Pl.: 1° beesési szögnél még/már nem süt be a nap mivel a magas épületek kitakarják a napot. 10° beesési szögnél már/még éri közvetlen napsütés az ablakot)

 

 • Top elevation offset:
  • A vertikális betekintési szög felső értéke adható meg. Amennyiben a betekintést egy tereptárgy
   (pl.: nyeregtető, sátortető) korlátozza úgy a déli órákat megelőzően / követően az ablakot érő napsütés időtartama rövidül.
  • A megadható érték az entering / exiting tolerance-hoz képest fokban értendő.

 (Pl.: 85° beesési szögnél már/még nem süt be a nap mivel a tetőszerkezet túlnyúló része takarja az ablakot. 45° beesési szögnél még/már éri közvetlen napsütés az ablakot)Hasznosnak találta a cikket?

Nagyszerű!

Köszönjük visszajelzését

Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni

Köszönjük visszajelzését

Tudassa velünk hogyan javíthatnák ezen a cikken!

Válasszon ki legalább egy okot

Visszajelzés elküldve

Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani